Blockchain ağlarının mutabakat yapısı içinde giderek daha fazla rol almaya başlayan Proof of Authority yani “Yetkilendirilmiş Kanıt” kavramını daha iyi anlayabilmek üzere Mesut Gülecen konuyla alakalı bir kaynağı Türkçeye kazandırdı.

“İtibar kazanmak 20 yıl, mahvetmek beş dakika sürüyor. Bunu düşünürseniz, farklı şeyler yapacaksınız.” – Warren Buffett

Proof of Stake mutabakat mekanizması son zamanlarda blokzincirin ölçeklenebilirlik sorunları bağlamında çok fazla yer edindi. Proof of Work’ün avantajları hakkındaki ayrıntılara girmeden, Proof of Stake blokları onaylamak için büyük miktarda elektrik gücü harcama ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Bunun yerine en fazla hisseye sahip olan blokzinciri katılımcıları blokları doğrulama hakkı için algoritma tarafından seçilir. Proof of Stake’in arkasındaki varsayım şudur: bir ağda hisse sahibi olanlar çıkarlarına hareket etmek için teşvik edilirler. Diğer her şey eşitse, en çok hissesi olanın sistemi korumaya olan ilgisi en fazla olmalıdır.

Bununla birlikte, böyle bir kavramın en büyük kırılganlığı aynı büyüklükteki hissenin farklı aktörler tarafından farklı şekilde değerlenebileceği gerçeğidir. Örneğin, büyük bir dijital varlık portföyüne sahip blokzincir teknolojisinin ilk uygulayıcısı olan Alice’i ve token ekonomisini yeni keşfeden bir acemi olan Bob’u ele alalım. Diyelim ki her ikisi de varsayımsal bir ağda, Elixirium’da, her biri 1.000 ELX olacak şekilde aynı hisseye sahipler. Teoride, Alice ve Bob’un Elixirium’un başarısı ile aynı derecede ilgilendiğini varsayabiliriz. Ancak, diğer varlıklarını da göz önüne aldığımızda emin olamayız. Eğer 1000 ELX, Alice’in toplam servetinin yalnızca %1’iyse ve Bob için ise yaklaşık %50’sini temsil ediyorsa, teşvikleri karşılaştırmak zordur. Alice, Elixirium’da aynı hisseye sahip olsa bile Bob’dan daha az umursayabilir. Sonuç olarak, ağın çıkarları doğrultusunda hareket etme arzusu Bob kadar güçlü olmayabilir.

Diğer koşullardan bağımsız olarak, bu hisseye hepsinin aynı şekilde değer verilmesini sağlarken, hissenin sınırlılığı ve ölçülebilirliği ile, hissedar kavramını korumanın bir yolu var mı? Blokları onaylayan düğümlerin bunu yapmasına açıkça izin verilen alternatif bir mutabakat mekanizması olan Proof of Authority dikkate alınması gereken ilginç bir yaklaşım olabilir. Proof of Authority (PoA), parasal değere sahip hisseler yerine, doğrulayıcının kimliğinin hisselerin rolünü yerine getirdiği, Proof of Stake (PoS)’in modifiye edilmiş halidir. Bu bağlamda kimlik, bir doğrulayıcının platformdaki kişisel kimliği ile aynı kişi için resmi olarak verilmiş dokümantasyon arasındaki yazışma anlamına gelir, yani doğrulama yapan kişinin tam olarak kim olduğunun kesinliğidir.

PoS’ta olduğu gibi, PoA mutabakat yönteminde de, bir hisse türü olarak kimlik aynı zamanda sınırlıdır. Ancak PoS’un aksine, kişi başına yalnızca bir kimlik vardır. Suç işlerine ya da psikolojik komplikasyonlara dalmadığımız sürece, insanların çoğunluğunun yalnızca bir gerçek kimliği vardır.

Kimliğin hissedarlığı, blokları doğrulama hakkının karşılığında kim olduğunu gönüllü olarak açıklamak anlamına gelir. Bu, bundan elde ettiğiniz faydaların ve yapabileceğiniz nefret dolu eylemlerin halka açık olduğu anlamına gelir. Söz konusu kimlik hissesi, tüm oyuncular tarafından aynı şekilde anlaşılan ve değer verilen büyük bir dengeleyici görevi görebilir. Bir ağı güvenceye almak için kimliği (ve uzantılarına göre itibarı olan) risk taşıyan bireyler ağı korumak için teşvik edilir.

Konseptin gerçek, canlı ortamlarda çalışabilmesi için birkaç koşulun karşılanması gerekir:

  • Kimlik doğru olmalı: yani doğrulayıcıların gerçekten iddia ettikleri kişi olduklarını doğrulamak için standart ve sağlam bir süreç olması gerekir.
  • Kimlik hissedarlığı uygunluğunun elde edilmesi zor olmalıdır: böylece onaylayıcı olma hak edilen, değerli ve kaybedilmesi hoş olmayan bir şey olur.
  • Yetki saptama prosedürünün tüm onaylayıcılar için aynı olması gerekir: ağın süreci anlamasını ve dürüstlüğüne güvenebilmesini sağlar.

Bu koşulları sağlamak aslında o kadar zor değil. POA Ağı, çekirdek bir ağın onaylayıcıları için aktif bir noter lisansı almalarını isteyerek yeni bir yaklaşım geliştirdi.

Kimliklerinin doğru olduğunu tespit etmek için, zaten kamuya açık bir şekilde kimlik bilgilerine özgürce erişen noterler, POA Ağı DApp’leri aracılığıyla resmi zincir içi kimlik doğrulamasından geçer. Lisanslı noterlerin ve POA Ağı doğrulamalarının kamuya açık veritabanları DApp’ler birbirlerinden bağımsız olduğu için, her iki taraftaki bilgilerin sahte olması, bir adayın onaylayıcı olmasını önleyecektir.

Bir kişi bir lisans çalsa ve bir şekilde başkası gibi davranan bir onaylayıcı haline gelse bile, belirsizliğin kamusal olduğu gerçeği, çılgınca bir aktör ortaya çıkaracaktır. Çalınmış bir yetkiye sahip tek bir aktör, ağı ele geçirme ve tüm işlemleri geri alma kapasitesine sahip değildir. Bu nedenle, onaylayıcıların halka açık bir noter lisansına sahip olmalarını istemek, kimliğin gizlenmesini imkansız kılarken, ilgili bir taraf kamuya açık veritabanlarında kimliği kolayca çapraz doğrulayabilir.

Kimlik hissedarlığının elde edilmesini zorlaştırmak için, onaylayıcı adayların noter sınavlarını geçmenin zorluğunun üstesinden gelmeleri gerekir. Sınavlar sadece sabıka kaydı olmamasını ve bir adayın ahlaki duruşunu onaylamakla kalmaz, aynı zamanda taahhütte bulunmayanları da filtreler. Zincir içi yönetim ile uyumsuz bir doğrulayıcıyı atmak basitleştir, doğrulayıcıların rol uygunluğunu kaybetmesi halka açıktır. Gerçek isimleri söz konusu olduğunda, doğrulayıcıların kendi sosyal duruşlarını tehdit etmek için kötü davranmaları pek mümkün değildir.

DApp’ler doğrulama sürecinden geçerken noter gerekliliklerini yerine getirmek, itibar / yetki kazanma prosedürünü açık, birleşik ve kısmen ağın kendisinden bağımsız hale getirme prosedürünü yapar. Bu, sürecin bütünlüğünü ve şeffaflığını belirler ve ağ katılımcılarının herkesin statüyü kazanmak için aynı araçlara sahip olduğuna güvenmesine yardımcı olur.

İlginç bir şekilde, noter lisanslamanın kendisi burada bir otorite anlamına gelmez. Noterlerin bilge olduğunu veya geri kalanından daha iyi bir şey bildiğini kanıtlamaz. Basitçe kimlik hissedarlığının herkes için aynı süreç olmasını sağlayan bir sırtlamadır. Zincir içi yönetim yerine açık bir şekilde belirlenir. Doğrulayıcıların paylarına eşit şekilde özen göstermelerini sağlar. Kimliğin halka açıklanmasını sağlar, böylece doğrulayıcılar sosyal duruşlarını bozmaya meyilli olmazlar. PoS’ta hissesini kaybederseniz, yeniden kazanmak mümkündür. Doğrulayıcı’nın rolünü kötüye kullanarak itibarınızı kaybederseniz, geri almak çok daha zordur.

PoA mutabakat sisteminin basitliği, doğrulayıcıların bağımsızlığını sağlama ihtiyacı ve onlara düğümlerini korumaları için gerekenin verilmesi ile birlikte gelir. Ancak bunlar çözülebilir konulardır. PoA Kimlik hissedarlığı, ağın menfaatine göre hareket etmenin bir doğrulayıcının alabileceği en iyi teşvik tarzı olduğu bir model yaratır. Böyle bir yapının maliyet etkinliği blokzincirin fikir birliği için ilginç bir model olmasını sağlar.