Blockchain teknolojisinin, Avrupalı kuruluşların ilgisini çektiğine hiç kuşku yok.

Yeni girişimlerden büyük ölçekli şirketlere, üniversitelerden kamu kuruluşlarına kadar, Avrupa’nın Blockchain topluluğu büyümeye devam ediyor. Bu topluluk, dağıtık defter teknolojilerinin Avrupa’nın toplumuna ve ekonomisine nasıl etki edeceğini konuşurken, bir yandan da inovasyonu körüklemek, gerekli platform ve uygulamaları geliştirmek için aktif adımlar atıyor.

Avrupa Birliği Blockchain Gözlemcisi ve Forumu tarafından hazırlanan “Avrupa’da Blockchain İnovasyonu” raporunda, Bitcoin’in altyapısını oluşturan teknolojinin kıta genelindeki etkileri ve geleceği mercek altına alınıyor. Avrupa Birliği genelinde Blockchain’in gelişimine odaklı bir inisiyatif olan Forum, raporda benzer amaçlar güden Blockchain for Social Good Ödülü ve FinTech Eylem Planı gibi atılımlara atıfta bulunuyor.

Blockchain’in son on yılın en büyük kırılma noktalarından biri olduğunu belirterek başlayan rapor, teknolojinin merkezi bir otoriteye ihtiyaç duymaksızın kalabalık insan ve şirket gruplarına mutabakat imkanı sunduğuna ve bilgiyi kalıcı olarak kaydetme becerisine dikkat çekiyor.

Taraflar arası güveni online olarak oluşturmakta önemli bir araç haline gelen Blockchain; adil, güvenli, olabildiğince kapsayıcı ve demokratik bir dijital ekonominin temelini oluşturma potansiyeline sahip. Bu gerçek nedeniyle dağıtık defter teknolojilerinin ekonomik, sosyal ve politik kuruluşlara dair bakış açımıza kayda değer etkisi bulunuyor.

Web 3.0 olarak da adlandırılan World Wide Web’in bir sonraki kuşağında kilit rol oynayacak olan Blockchain, kendi başına da önemli bir sektör oluşturacak. Üçüncü taraflara ihtiyaç kalmaksızın bilgiye güven sağlayan Blockchain, kullanıcılar arası işlem yapan platformlara büyük fayda sağlıyor ve yeni, adem-i merkeziyetçi ve yüksek düzeyde otomatikleştirilmiş dijital pazarları ortaya çıkarma potansiyeli taşıyor.

Avrupa Birliği’nin Blockchain alanındaki güçlü yönleri ve rekabet avantajları, Blockchain’in AB içinde karşı karşıya olduğu zorluk ve engeller gibi konulara değinen raporun tamamına bu sayfadan ulaşabilirsiniz.