Rusya, çalışanlarının haklarını ihlal eden işverenleri saptamak ve bu çalışanlara çok daha güvenli bir iş ortamı sağlamak için Blockchain teknolojisinden faydalanacak.

Rusya’nın FIU emeklilik fonu, tüm bilgilerini dağıtık bir kayıt defterine entegre etmek ve tüm sistemleri tek bir platformda bütünleştirmek için Blockchain teknolojisinden faydalanmayı planlıyor. Fon böylece veri saklama ve servis etme maliyetlerini önemli ölçüde azaltabileceğini düşünüyor.

Bu teknoloji sayesinde iş ilişkileri anlaşmalarına daha fazla şeffaflık sağlanacak. İhmalkar işverenler tarafından işçi haklarının ihlal edilmesinin de önüne geçilecek.

Orta ve küçük ölçekli işletmeler FIU’ın hedefi olmuş durumda

FIU şu an kullanılan sistemde, işverenlerin sigorta primleri ve vergi indirimlerini merkezi bir sunucuda barındırıyor. Dağıtık Defter Teknolojisi’ne geçildiğinde, tüm bilgiler dağıtık veritabanlarında saklanacak. Kullanıcılar dağıtık defter üzerindeki tüm anlaşmaları kaydedebilirken ve bu bilgileri geriye dönük olarak düzenlemek mümkün olmayacak.

FIU’nın uygulamak istediği Blockchain teknolojisi, işverenler ve onaylama merkezleri arasındaki iş sözleşmeleriyle ilgili bilgilerin dağıtılmasını sağlayarak, vatandaşları yasadışı iş sözleşmelerinden koruyacak.

Rusya Bilimler Akademisi’nde profesör olarak görev yapan Alexander Shcherbakov’a göre, Rusya’daki küçük ve orta ölçekli işletmeler arasında işçi ihlalleri oldukça yaygın durumda. Bu alanda Blockchain teknolojisinden yararlanılması ihlallerin kolayca saptanmasına yardımcı olacak.

Ayrıca uzmanlar, akıllı sözleşmelerin tüzel kişiler ve bireyler arasındaki ilişkiyi kökten değiştireceğini kaydetti. Sözleşmeler daha şeffaf olacak ve anlaşmalarının feshedilmesiyle hayatları etkilenen insanlara yardım eli uzatılacak.