Daha önce tanıtımını yaptığımız, Pennsylvania Üniversitesi Wharton School’da Hukuk Çalışmaları ve İş Etiği Profesörü Kevin Werbach tarafından kaleme alınan The Blockchain and the New Architecture of Trust (Blockchain ve Yeni Güven Mimarisi) isimli kitap için yazarı Talks at Google konuşmacısı olarak, kitabını ve içeriğini anlattığı, bir sunum gerçekleştirdi. Google tarafından yayınlanan bu sunumu paylaşıyoruz.