Birleşmiş Milletler bünyesindeki en önemli kurumlardan biri olan UNICEF, sosyal problemleri çözmek için Blockchain teknolojisinden faydalanan girişimlere yatırım yapmaya başladı.

Dünya kimileri için toz pembe görünse de önemli bir kesim için yaşamın zorlukla sürdüğü bir yerden ibaret. Başta çocuklarla ilgili olmak üzere sosyal gelişim konusunda dünyanın en büyük organizasyonu olan UNICEF, bu sorunları çözmek için Blockchain teknolojisine ciddi yatırım yapmaya başladı.

Kurum tarafından yapılan açıklamaya göre yatırımlar UNICEF İnovasyon Fonu üzerinden gerçekleştirilecek. Aynı duyuruda 6 şirketin belirlendiği ve bu şirketlere 100 bin USD’ye kadar yatırım yapılacağı da belirtildi.

UNICEF’in 50 ülkedeki 100’ün üzerinde uygulama arasından seçtiği bu altı şirket, sağlık hizmeti sunumunda şeffaflık, cep telefonu bağlantısına uygun fiyatlı erişim ve mali kaynakları sosyal etki projelerine yönlendirme gibi küresel sorunlar için çeşitli ürün ve sistemler geliştirecek.

Yatırım yapılacağı 6 girişimin 2’si Meksika’da bulunurken kalan dört şirket ise Arjantin, Hindistan, Tunus ve Bangladeş’te faaliyet gösteriyor. Şirketlerin Blockchain’i kullanarak çözüm üreteceği konular ise şu şekilde sıralanıyor:

Atix Labs (Arjantin): KOBİ ölçeğindeki işletmelere yönelik olarak, fonların kullanımı sırasında oluşan etkiyi izlemeyi kolaylaştıracak ve fonlamaya erişim sağlayacak bir platform geliştirecek.

Onesmart (Meksika): Gelişmekte olan piyasalardaki fonların, devlet tarafından sağlanan sosyal hizmetlerin çocuklara ve gençlere teslim edilmesini sağlayan, aynı zamanda fonların kötüye kullanımını önleyebilecek prototip bir uygulama hazırlayacak.

Prescrypto (Meksika): Sağlık hizmet sağlayıcılarının, bir hastanın ortak geçmişini görmesini ve bakım düzeyini geliştirmesini sağlayan bir platform geliştirecek. Bu platformla gelişmekte olan ülkelerdeki elektronik reçete bulunmama sorunu da giderilebilecek.

Statwig (Hindistan): Aşı dağıtımına yönelik, Blockchain tabanlı gelişmiş bir tedarik zinciri yönetim sistemi geliştirecek.

Utopixar (Tunus): Topluluklar ve kuruluşlar için, katılımcıların karar alma ve değer aktarımını kolaylaştıran bir sosyal iş birliği aracı sunacak.

W3 Engineers (Bangladeş): SIM kartlar ve internet bağlantısı kullanmadan, bir çevrimdışı mobil ağ platformu aracılığıyla mülteci ve göçmen toplulukları arasındaki bağlantıyı geliştirecek.

UNICEF, bu şirketlere fon sağlamanın yanında yine UNICEF İnovasyon Fonu üzerinden ürün ve teknoloji desteği, iş geliştirme desteği ile çeşitli uzman ve partnerlerden oluşan kapsamlı bir ağa erişim sağlayacak. Fon, ayrıca girişimlerin başarılı olması durumunda bu teknolojilerin 190’ın üzerinde ülkede kullanılması için ek yatırım desteği de sunabilecek.