Blockchain dünyasının en önemli otoritelerinden, Blockchain Araştırma Enstitüsü İcra Kurulu Başkanı Dan Tapscott, TED konferansında dağıtık defter teknolojilerinin iş dünyasına ve paranın akışına etkisini anlattı: