Geçtiğimiz haftalarda ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan böbrek sağlığını geliştirmeye yönelik yürütme emri imzaladı. Böylelikle teletıp için blockchain hizmetlerinin kullanılmasına kapı açılmış oldu.

Yetkililer buradaki amacın kan diyalizi geçiren hastaları, hastanelerden ve kliniklerden uzaklaştırarak daha ucuz ve daha uygun olan evde bakıma yönlendirerek ülkenin sağlık sistemini değiştirmek olduğunu söylüyor. Yönergeye göre idare, 2025 yılına kadar diyalizin %80’inin evde yapılmasını istiyor. Bugün bu oran %12 civarında. Yaklaşık 7 kat artış hükümetin ve sigorta şirketlerinin milyarlarca dolar tasarruf etmesini sağalayacak.

Bu hamle sektörün maliyet azaltma ihtiyacının altını çiziyor ve hasta ile uzaktan sağlık uzmanlar arasındaki gerçek zamanlı video gibi maliyet düşürürücü önlemlerin uygulanması için kapı açıyor. Bununla birlikte bu maliyet düşürücü yaklaşımların doğrulanabilirlik ve mahremiyetle ilgili yasal uygunluk endişeleri yaratabileceği tahmin ediliyor. Tam bu noktada da blockchain teknolojisi devreye giriyor. İşlemlerin halka açık bir Blockchain’e kaydedilmesi bu tür kaygıları kolayca ortadan kaldırabilir.

Beowulf Blockchain CEO’su ve kurucusu Dr. William Nguyen konuyla ilgili olarak: “Bu yeni yürütme emri ile tıbbı hizmetler merkezden uzaklaşacak şekilde taşınacağı için blockchain yasal uygunluk açısından büyük ölçüde faydalanacaktır. Beowulf teknolojisi ile sağlık hizmet sistemimizi temel olarak şeffaf, uygun fiyatlı ve erişilebilir bir sağlık hizmeti sunan bir sisteme dönüştürmeye ve bu süreçte milyarlarca yaşam kalitesini iyileştirmeye kararlıyız.” ifadelerini kullandı.