Avrupa Parlamentosu, Blockchain teknolojisinin ticari ve yönetimsel alanlardaki adaptasyonunu artırmaya yönelik çalışmalar yapılması için önerge yayınladı. Önergede Blockchain teknolojisinin uluslararası ticaret için büyük önem taşıdığından ve Avrupa’nın teknolojide lider konuma yükselebileceğinden bahsediliyor.

Ticaret politikalarında Blockchain’e derinlemesine bakış adı verilen önergede, Blockchain teknolojisinin dağıtık defter teknolojisine bağlı güvenliğine vurgu yapılırken, aynı zamanda şirketlerin gizli ve açık, izinli ve izinsiz şekilde Blockchain kullanarak kendilerine fayda sağlamalarının önünde bir engel bulunmadığı da belirtiliyor.

Önerge serbest ticaret anlaşmalarının Avrupa’da atıl vaziyette olduğuna vurgu yapıyor. Önergeye göre Avrupa’daki ihracatçıların yüzde 67’si, ithalatçıların ise yüzde 90’ı tercihli gümrük vergilendirmesi kullanıyor. Parlamento bu oranların Blockchain teknolojisinin kullanımıyla iyileştirilebileceğini düşünüyor.

Cointelegraph’ın haberine göre önerge yazarlarının dediğine göre, ihracatçılar tüm evraklarını Blockchain tabanlı bir kamu yönetimi uygulamasına yükleyerek, bir vergi idaresi tarafından sağlanan tercihli uygulamayla uyumluluklarını gösterebilecekler.

Parlamento aynı zamanda Blockchain teknolojisi sayesinde, ürünlerin menşei hakkında güven ortamı sağlanabileceğini, bunun da gümrük beyannameleri için ihtiyaçları olan bilgileri alma konusunda gümrük yetkililerine destek olacağını belirtti.

Önerge dağıtık defter teknolojisi sayesinde, uluslararası ödeme işlemlerinin daha ucuza mal edilebileceğini, böylece küresel ticaretin hacim, verimlilik ve hız gibi konularda daha iyi hale gelebileceğini söylüyor.

Önergede Avrupa Komisyonu’na Blockchain alanındaki gelişmelerin takip edilmesi ve bu alandaki uygulamalara yönelik idari prensipler oluşturulması için çağrı yapılıyor. Komisyon, Blockchain için bir danışma grubu kurması ve teknolojiyle alakalı politika araştırmaları yapması için teşvik edilirken, Avrupa Birliği’nin Blockchain ve uluslararası ticaret alanlarında lider konuma gelmek için fırsat sahibi olduğunun da altı çiziliyor.

Bu gelişmeleri destekleyecek şekilde, Avrupa Birliği üyesi 7 ülke birleşerek, dağıtık defter teknolojilerinin bölgedeki tanıtımına hız vermeyi amaçlayan bir bildiri yayınladı. Ülkeler Malta, İtalya, Fransa, Kıbrıs, Portekiz, İspanya ve Yunanistan olarak sıralanıyor.