IoT cihazları, içme ve banyo için kullanılan su kirliliğini ölçebiliyor. Blockchain teknolojisi ve IoT çözümleri bir arada kullanıldığında ise bir nehir veya denizdeki suyun bileşimi ile ilgili verilerin elde edilmesini kolaylaşıyor.

ABD’de tatlı su kaynaklarından yüzde 60’ından fazlası evlerde kullanım için dağıtılıyor. Ancak bu suyun önemli bir kısmı endüstriyel atıklar ve denetimsizlik nedeniyle kirlenirken daha sonra bu suyu temizleyerek dağıtıma çıkartmak ciddi bir ek maliyet oluşturuyor. Saha kötüsü ise kimi zaman evlere ulaşan sular insan sağlığı açısından tehditleri de barındırabiliyor.

ABD’de eyaletlerin ve belediyelerin hızlı, doğru ve ucuz şekilde su kalitesi ölçümleri yapması gerekiyor. Ancak mevcut sistemler, düşük veri toplama ve işleme hızları nedeniyle büyük ölçüde pahalı ve etkisiz kalıyor.

Son dönemlerde giderek gelişen IoT cihazları ve insansız dronlar bu problemi çözebilir. Öte yandan bu sistemlerin merkezi veri depolama sistemleri kullanması farklı problemler doğuruyor.

“Drone on the Volga” adı verilen bir proje ile tatlı yüzey suyu kalitesini ölçmenin yanında bu veriler ile ilgilenen herhangi bir tarafın erişebileceği merkezi olmayan bir veri kayıt altyapısında saklıyor. Ethereum blockchain ağı üzerine geliştirilen proje ile özerk robotların birbirleriyle iletişim kurması ve verilerin müşterilere sunulması mümkün hale geliyor.

Sistem basit olarak ölçümleme için süre ve maliyetin açıklanması ile başlıyor. Bir müşteri bir talep yarattığında bu bir IoT drone’a yönlendiriliyor ve drone ilgili görevi yerine getiriyor. Bir gözlem ağı hizmetin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini doğruluyor. Eğer hizmet sağlandıysa veriler Ethereum ağına gönderiliyor. Sürecin her aşamasında akıllı sözleşmeler ile süreç takibi sağlanıyor ve tüm katılımcıların yükümlülükleri yerine getirmesinden emin olunuyor

Bu teknolojinin; kaçak avcılık, balıkçılık, tarım arazilerinin kontrolü ve benzer dronelar ile kontrol edilebilecek benzer pek çok farklı prosedür için kullanılabilmesi mümkün.

Kaynak: Blokt.com