Lityum iyon pillerin temeli olan kobalt madenciliği, sorumlu kaynak kullanımı adına son yılların en tartışmalı konularından biri. Dünya arzının yüzde 60’ından fazlası Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nden (DRC) geliyor ve bunun yaklaşık yüzde 45’i büyük ölçekli madencilik operasyonlarından sağlanıyor. Kalan yüzde 15’i ise tehlikeli koşullar altında çocukların ve yetişkinlerin çalıştırıldığı küçük ölçekli madenlerden geliyor.

Kobalt madenciliğinin önemi bir kısmının bu tip çalışma koşullarına dayanması gözleri yüksek profilli otomotiv ve elektronik endüstrisine çevirdi. Bu sektördeki şirketlerin elektrikli araçları ve akıllı telefonları lityum iyon pillere, dolayısıyla kobalta bağlı.

Sürdürülebilirliği ve sosyal adaleti ciddiye alan şirketler, kötü şartlar altındaki kobalt madenciliğini tedarik zincirlerinin dışında tutmak için çalışıyor. Benzer kaygılar, lityum, nikel, bakır ve “3TG” grubu (kalay, tantal, tungsten ve altın) dahil olmak üzere sorumlu kaynak kullanımı riskleri oluşturan diğer mineraller ve yanlış şekilde atıldığında çevre için tehlike oluşturan malzemeler için de geçerli.

Kurumsal yönetimden tüketiciye, hissedarlara ve diğer paydaş taleplerine, hükümetler, düzenleyici kurumlar, mali piyasalar ve STK’ların incelemesine kadar, sorumlu hammadde tedarik etmenin itici güçleri arasındalar. Ancak yakın zamana kadar, tüm bu ilgili taraflara sorumlu kaynak sağlandığını kanıtlamak zor bir hedefti ve önemli itibar, yasal ve ticari riskler oluşturuyordu.

Bugün, IBM Blockchain Platformu üzerine inşa edilen ve RCS Global Group tarafından güvence altına alınan Sorumlu Kaynak Kullanımı Blok Zinciri Ağı (RSBN), kobalt için sorumlu kaynak kullanımını göstermek için gereken şeffaflığı, güveni ve güvenliği sağlıyor. Dahası, RSBN için oluşturulan temel altyapı, herhangi bir sürdürülebilir kaynak sağlama girişimini başlatmak için kullanılabilir.

Sürdürülebilir kaynak ağları için blokzinciri teknolojisini kullanmanın kanıtlanmış faydalarını şöyle sıralayabiliriz:

  • Madenden son üreticiye her transfer adımında bir hammaddenin ilk etik üretimini ve bakımını belgeleyen değiştirilemez bir denetim izi
  • Provenans bilgilerinin ve sorumlu üretim sertifikalarının güvenli, kurcalanmaya karşı korumalı bir şekilde depolanması
  • Gizli veya rekabetçi bilgileri korurken bir gerçeğin kanıtını paylaşma yeteneği
  • Merkezi olmayan kontrol ile tek bir kuruluş süreci bozamaz ve bu da güveni arttırır
  • Kağıt tabanlı işlemlerin dijitalleştirilmesiyle maliyetleri düşürür
  • Yeni katılımcıları ve yeni sektörleri barındıracak ölçeklenebilirlik sağlar

Blokzinciri ve RSBN

Geleneksel olarak, madenciler, izabe tesisleri, dağıtıcılar ve üreticiler, genel kabul görmüş endüstri standartlarına uyum sağlamak için üçüncü taraf denetimlerine güveniyorlar. RSBN için RCS Global Group, bu güvenceyi maden tedarik zinciri haritalama ve denetim uygulaması aracılığıyla sağlıyor. Ağ katılımcılarını Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ve Sorumlu Mineraller Girişimi (RMI) tarafından belirlenen standartlara ve en iyi uygulamalara göre değerlendiriyor.

RSBN, üretimi madenden bataryaya kadar son ürüne kadar takip etmek için blokzincirinin paylaşılan, dağıtık defterini kullanıyor ve tedarik zincirinin her kademesinde sorumlu kaynak sağlama derecesi hakkında bilgi topluyor. Alt şirketler, sorumlu kaynak kullanımı uygulamalarını desteklediklerine ve bunlara katkıda bulunduklarına dair doğrulanmış kanıta erişebiliyor ve daha sonra bunları denetçiler, kurumsal yönetim organları ve hatta tüketicilerle paylaşabiliyorlar.

Her adımda, katılımcılar kimin hangi bilgileri görmesine izin verildiğini kontrol eder. Deftere eklendikten sonra, sertifikalar ve diğer belgeler değiştirilemez veya silinemez. Bu özellikler, dolandırıcılığı önlemeye yardımcı olurken, blokzincirini farklı şirketler arasında veri paylaşımı için güvenilir bir platform haline getirir.

Yakın zamanda yapılan bir IBM araştırmasında, ankete katılan tüketicilerin yüzde 77’si sürdürülebilir veya çevreye duyarlı markalardan satın almanın önemli olduğunu söylüyor. Elektrikli araçlar ve dizüstü bilgisayarlar ve telefonlar uzun ömürlü li-ion pillerine yakından bağlı olan yüksek görünürlüklü ürünlerdir. Sorumlu kaynak kullanımını gösterebilmek, müşteri kazanmaya, itibar değeri oluşturmaya ve yasal işlem gibi tepkileri önlemeye yardımcı olabilir.

Blokzinciri şeffaf ve verimli tedarik zincirini nasıl sağlayabilir?

KaynakIBM