Çin hükümeti, Blockchain teknolojisinin ülkedeki kullanımına standartlar getirmek üzere kolları sıvadı. Yetkililer, 2019 yılını hedefliyor.

Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı’na bağlı Elektrnik Sanayi Standartları Araştırma Enstitüsü’nden Li Ming, Xinxua Economic Information Daily haber ajansına açıklamada bulundu ve yetkili mercilerin Blockchain teknolojisinde ulusal standartları belirlemek için çalıştığını doğruladı. Röportaja göre bu standartlar, farklı adem-i merkeziyetçi tasarımların pek çok değişik sektördeki kullanımına yönelik uygulamaları kapsayacak şekilde hazırlanıyor.

Bakanlığa bağlı Blockchain Araştırma Ofisi’nin direktörü olarak çalışan Li Ming, ayrıca ilgili hükümet birimlerinin Blockchain standartlarını daha da kapsamlı bir yaklaşımla ele aldığını ifade etti. Hükümetin çalışmalarının meyvesi ise ülke genelinde faaliyet gösterecek bir “Blockchain ve Dağıtık Muhasebe Teknolojisi Standartlaştırma Komitesi” olacak.

Farklı kademelerde Blockchain standartları

Hükümet yetkilileri, standartlaşmanın 2019 yılı bitmeden önce tamamlanmasını hedefliyor. Blockchain için belirlenecek standartlar ise temel düzeyde standartlar, iş ve uygulama standartları, süreç ve yöntem standartları, güvenilirlik ve kurumlar arası çalışma standartları ve bilgi güvenliği standartları olarak sıralanıyor.

Çin, Blockchain için adımları hızlandırırken, işin güvenlik boyutunu da ikinci plana atmıyor. Tüm bu standartların geliştirilmesi sırasında, Blockchain teknolojilerindeki güvenlik gereklilikleri ana çıkış noktalarından biri olacak. Li Ming, ulusal Blockchain standartlarının öncelikli amacının bu alandaki gelişmeleri hızlandırmak değil, sektöre rehberlik etmek olacağını vurguladı.