Çin Devlet Konseyi tarafından verilen yüksek öneme sahip bir emir yerel yönetimlerin Blockchain teknolojisi konusundaki çalışmalarını hızlandırmalarını talep etti.

İlk defa 4 Mayıs tarihinde iletilen karar yerel ve bölgesel yönetimlerin Blockchain ve buna bağlı alanlardaki çalışmaların hızlanmasını sağlamaları yönünde verdiği karar geçtiğimiz Perşembe günü tekrar gündeme getirilmiş durumda.

Odaktaki konu finansal teknoloji alanında ve var olan mevzuata uygun şekilde Blockchain uygulamaları gerçekleştirmek olarak özetlenirken bu alandaki çalışmaların Çin’in serbest ticaret bölgelerine odaklanması öngörülüyor.

Serbest ticaret bölgeleri öncelikli

Her ne kadar verilen mesaj fazla ayrıntıyla nelerin yapılması gerektiği belirtilmemişse de var olan ticari bağların iyileştirilmesi ve özellikle 2014 yılında kurulmış olan Guangdoung Serbest Ticaret Bölgesi’nin Hong Kong ve Macau ile gerçekleştirdiği ticaretin daha da uluslararası kimliğe kavuşması için bir çabanın ömümüzdeki günlerde kendisini göstermesi bekleniyor. Verilen talimat bahsettiğimiz gibi herhangi bir ince ayrıntı barındırmasa da Çin hükümeti nezdinde üst düzeyde bir talimatın içeriğinde Blockchain teknolojisinin anılması ve projelerin hayata geçirilmesi konusuna bir talimat verilmiş olması gelecek açısından olumlu bir hava estiriyor.

Bölgede 71 startup

Çin Enformasyon Bakanlığı tarafından yayınlanan verilere göre Guangdong bölgesi 71 Blockchain startupına ev sahipliği yapıyor. Bu da Çin’deki toplam sayının %15’inden fazla.

2016 yılında Çin Devlet Konseyi 2020’ye kadarki kalkınma planında Blockchain teknolojisini bilişim teknolojileri dönüşüm planının bir parçası olarak belirledi. Bu nedenle Blockchain alanında ve ilişkili teknolojilerde Çin’in hem teşvik hem de devlet eliyle yapılan işler anlamında önemli bir atılım içinde olması olağan bir durum.