Son yıllarda blokzinciri teknolojisinin sağlıktan finansa kadar birçok sektörde yavaş yavaş kullanıldığı görmeye başladık. Ancak getirdiği birçok faydaya karşın dünya genelinde blokzinciri adaptasyonunun yüksek olduğunu söyleyemeyiz. 

Blokzincirinin kabulü ve kullanımı söz konusu olduğunda kurumların önüne maliyet ve eski sistemlere entegrasyonun yanı sıra blokzinciri hakkındaki bilgi eksikliği de çıkıyor. Firmalar bu tür engelleri aşmak için hala uğraşıyorlar.

Bazı tereddütler anlaşılabilir olsa da COVID-19 salgını işletmelerin blokzinciri teknolojisine yönelik bakış açılarını gözden geçirmesine yol açabilir. Dünya çapında uygulanan karantina sonrası insanlar giderek daha fazla çevrimiçi teknolojilere yönelirken daha yeni ve daha iyi çözümlere ihtiyaç duyuluyor. Blokzinciri de bu boşluğu doldurabilecek kapasitede bir teknoloji.

Özellikle sağlık alanında blokzinciri teknolojisinin ne kadar faydalı olabileceğinin tekrar farkına varıldı. Tıbbi malzemelerin tedarik sürecini izlemek için kullanılabilecek olan blokzinciri, şeffaflığı ve güveni temin ederek bu sıkıntılı süreçlerin üstesinden kolaylıkla gelebilir.

Ayrıca blokzinciri teknolojisi fakrlı sektördeki oyuncuların envanterlerini paylaşmalarına ve ihtiyaç duyulan yere yönlendirmelerine de izin verebilir. Örnek verecek olursak; şu anda hastenelerde kullanılan ve en sık ihtiyaç duyulan N95 maskeleri inşaat sektöründe de kullanılıyor. Böyle kritik zamanlarda envanterlerin paylaşımı kolaylıkla sağlanabilir ve kritik ihtiyaç duyulan alanlara öncelik verilebilir.

COVID-19 salgını gıda tedariği ve güvenliği konusunda da ciddi sıkıntılara yol açtı. Neyse ki blokzinciri sistemini benimseyen perakendeciler bu durumdan çok etkilenmediler. Zira blokzinciri teknolojisinin sunduğu izlenebilirlik ve güvenlik ürünlerin çiftçiden son tüketiciye kadarki sürecini verimli bir şekilde tamamlamasını sağladı.

Perakende sektöründe de pandemi nedeniyle duyulan ihtiyaçlar sonrası birçok firmanın ilerleyen dönemlerde blokzinciri teknolojisini benimsemesi bekleniyor. Özellikle IBM Food Trust gibi sistemler tedarik zincirine getirdiği şeffaflık nedeniyle bu alanda en sık tercih edilen çözümlerden bir tanesi.

Blokzinciri teknolojisinin pandemi sonrası ne kadar kurum tarafından benimseneceği kestirmek kolay değil, ancak özellikle dijital teknolojilerin fazlasıyla öne çıktığı bu dönemde birçok sektörün blokzinciri gibi yenilikçi ve güçlü teknolojileri yeniden değerlendirmesi bekleniyor. Hemen hemen her sektör için ciddi faydalar sunar blokzinciri, COVID-19 salgının da etkisiyle ana akıma ulaşma konusundaki en büyük şansını yakalamış olabilir.

Salgın sırasında dahi firmaların yeni blokzinciri uygulamaları geliştirdiğini ve test ettiğini gördük. Özellikle dijital kimlik ve tedarik zinciri için sık sık gündeme gelen teknolojinin benimsenmesi önümüzdeki yıllarda çok daha hızlı bir şekilde gelişebilir.

COVID-19: Blokzinciri, tedarik zinciri kesintisine yardımcı olabilir mi?