Blokzinciri sağlık hizmeti konsorsiyumu PharmaLedger ilk 8 kullanım senaryosunu açıkladı. Ocak 2020’de faaliyetine başlanan projenin üç yıl boyunca sürmesi bekleniyor.

GSK ve Novartis gibi 12 global ilaç şirketi de dahil olmak üzere 29 üyeden oluşan PharmaLedger’ın açıkladığı kullanım senaryoları üç alana odaklanıyor. Bunlar; tedarik zinciri, sağlık verisi ve klinik denemeler.

Açıklanan kullanım senaryoları şöyle:

  • Klinik tedarik (izlenebilirlik)
  • Bitmiş ürünlerin izlenebilirliği
  • Anti-sahtecilik
  • Kişiselleştirilmiş ilaçlar
  • Dinamik izin
  • e-Onay
  • IoT tıbbi cihaz denemeleri
  • Klinik denemeler

Tedarik zinciri alanında PharmaLedger, araştırma amaçlı tıbbi ürünlerin klinik tedariğine ve bitmiş ürünlerin izlenebilirliğine yardımcı olan bir blokzinciri sistemi oluşturmayı hedefliyor. Bu işlevsellik, malzeme izlenebilirliği, stok görünürlüğü ve dijital geri çağırma işlemlerinin yanı sıra sahteciliğe karşı önlemleri de içerecek.

Sağlık verisi alanında ise konsorsiyum, klinik araştırmalar için hastaların alımını artırmak adına yeni süreçler başlatacak. Hem hastalar hem de denemeler için profiller içeren bir platform oluşturarak mevcut kusurlu ve pahalı sistem düzeltilmek isteniyor. Klinik denemeler alanı da “e-Onay” kullanım senaryosunu içeriyor. Bununla birlikte ağırlıklı olarak kağıt tabanlı olan sürecin dijitalleştirilmesi hedefleniyor.

PharmaLedger sağlık alanında faaliyet gösteren en ciddi blokzinciri projelerinden bir tanesi. Özellikle son sagınla birlikte sağlık alanındaki inovasyonun artması gerektiğine dair hemfikir olunurken, konsorsiyumun da çalışmalarına hız vermesi bekleniyor. Blokzinciri teknolojisinin sunduğu şeffaf ve güvenli yapı dağıtık bir sistemle birleşince bu teknolojinin sağlık alanına yönelik getirebileceği yeniliklerin sayısı bir hayli artıyor.

AB blokzinciri konsorsiyumu PharmaLedger büyüyor

KaynakLedgerInsights