Araştırma şirketi ReportLinker’ın bir çalışmasına göre Blockchain’in üretim sektöründeki payı 2020 sonrası hızlı bir şekilde artarak 500 milyon doları geride bırakacak.

Farklı sektörlere yönelik araştırmalarıyla tanınan ReportLinker’ın güncel bir araştırması, Blockchain’in üretim sektöründeki etkisini gözler önüne serdi. Buna göre Blockchain teknolojisi, üretim sektöründe önümüzdeki iki yılda yavaş bir büyüme sergilerken 2020 sonrasında ciddi bir hacme ulaşacak.

Yapılan araştırmaya göre 2020 yılına kadar yalnızca 30 milyon dolarlık bir pay elde etmesi beklenen Blockchain, bu tarihten itibaren sonraki beş yıl boyunca yıllık yüzde 80’lik bir büyüme sergileyecek. Bu, yaklaşık 566 milyon dolarlık bir büyüklük anlamına geliyor.

Araştırma, aynı zamanda Blockchain’in üretim sektörünün hangi alt sektörlerinde daha etkin olacağını da gösteriyor. Enerji ve elektriğin öncelikli olacağı öngörülen araştırmada diğer öne çıkan sektörler otomotiv, ilaç, havacılık ve savunma, gıda ve içecek ile tekstil ve giyim olarak sıralanıyor.

ReportLinker analistlerine göre bu artışta Blockchain-as-a-Service (BaaS) hizmetleri önemli bir paya sahip olacak. Bununla birlikte girişim sermayesi şirketlerindeki hareketlilik ile buna bağlı olarak ICO yatırımlarında da artış öngörülüyor.

Analistler, bu artışı tetikleyen faktörleri de listeliyor. Buna göre gerçek zamanlı veri analitiği, gelişmiş izleme teknikleri ile üretim sektöründe önemi giderek artan proaktif bakım hizmetleri gibi konular Blockchain’in kullanımını yükseltecek. Bununla birlikte yapay zeka, nesnelerin interneti gibi konuların da Blockchain patentlerinin sayısının artmasına neden olacak.

Tedarik zinciri yönetimi kritik hale geliyor

Blockchain’in içinde bulunduğumuz ilk döneminde en fazla kullanım alanlarından biri tedarik zinciri yönetimiydi. ReportLinker analistleri de raporla ilgili yorumlarında bu konuya dikkat çekiyor. 2020 – 2025 arası dönemde Blockchain’in en fazla bu alanda kullanılacağı yönünde görüş açıklayan analistler, 2017 yılında IBM ve Maersk arasındaki lojistikte Blockchain kullanımına atıfta bulunuyor. Bu uygulamanın, sektörde oluşan soru işaretlerini gideren önemli bir proje olduğu, tedarik zinciri yönetimindeki tüm paydaşların sürece dahil edildiğine vurgu yapılıyor.

Uzak Doğu ülkeleri etkisini artırıyor

Raporla ilgili yorumlarda değinilen bir başka konu ise Uzak Doğu ülkeleri kaynaklı etkiler. Özellikle Çin, Hindistan ve Singapur’da Blockchain’e odaklanan girişimlerin sayısındaki hızlı artışa dikkat çekilirken, bu ülkelerde düzenlenen Blockchain temalı konferansların da etkili olduğu kaydediliyor.

APAC Blockchain Konferansı’nın örnek verildiği bu alanda, Avustralya’nın da aktif bir şekilde sektörü etkilediği ifade ediliyor.