Finans ve tedarik zinciri gibi alanlarda Blockchain’in etkili rolü artık pek şüphe götürmüyor. Stanford Üniversitesi’nin RippleWorks iş birliği ile hazırladığı bir rapor ise bu teknolojinin yaşamın hemen her noktasına temas edebileceğini gösteriyor.

Stanford kuşkusuz dünyanın önde gelen üniversitelerinden biri; her önde gelen üniversitenin yaptığı gibi o da Blockchain’i radarına almış durumda. Stanford Üniversitesi Sosyal İnovasyon Merkezi tarafından RippleWorks desteğiyle hazırlanan bir rapor, Blockchain’in finans dışında sağlık, tapu kayıtları yönetimi, tarım, eğitim gibi aslında herkesi ilgilendiren konularda da etkili olabileceğini inceliyor.

Blockchain ile vaat edilen geleceğin ve bu teknolojinin potansiyelini muazzam olarak nitelendiren “Blockchain for Social Impact Moving Beyond the Hype” başlıklı rapor, bununla birlikte bu vaatlerin ne kadar gerçekçi olduğunu masaya yatırıyor. 193 kuruluşun, girişimin ve sosyal etkiyi sürdürebilmek için Blockchain kullanan projelerin bir analiziyle ortaya çıktığı belirtilen rapor, hangi uygulamaların kanıtlanmış sosyal etki göstermeye başladığını, hangi sektörlerin ve kullanım alanlarının çok az gelişme gösterdiğini irdeliyor. Raporun bir diğer öne çıkan noktası ise yüzlerce pilot çalışmadan ne öğrenmemiz gerektiğini aktarabiliyor olması.

Sağlık, diğer sektörleri geride bırakıyor

Raporun detaylarına inildiğinde belirli sektör ve alanların sosyal etki açısından daha etkili olduğu ve daha fazla girişim ve denemeye sahne olduğu görülüyor. İlk sırada bulunan sağlık sektörü, araştırmaya dahil olan 200’e yakın örneğin yüzde 25’ini temsil ediyor. Bu sektörü yüzde 13 ile finansal katılım uygulamaları, yüzde 12 ile enerji, iklim ve çevre odaklı çalışmalar ve yüzde 11 ile yardım ve bağışçılara yönelik projeler takip ediyor.

Raporda ilgi çeken noktalardan biri de tarım sektörüyle ilgili. Bu alandaki girişimlerin merkezlerinin yüzde 90’ı Avrupa, Avustralya ya da ABD’de bulunuyor. Bununla birlikte projelerin uygulanma noktalarının yalnızca yüzde 50’si bu bölgelerde. Buradaki yüzde 30’luk Sahra Altı Afrika bölgesi kesinlikle dikkat çekiyor.

Kamu yönetiminde Blockchain etkisi artıyor

Raporun Demokrasi ve Yönetişim kategorisi de öne çıkan bir diğer başlık. Bu alanda rapora dahil edilen 21 farklı uygulama bulunuyor. Bu projeler oylama, vatandaş katılımı ve kitlesel fonlama gibi konulara bölünmüş durumda. Bununla birlikte 12 projenin dağıtık defter teknolojisi olmadan uygulanamayacak çalışmalar olduğu ifade ediliyor. Diğer yandan Demokrasi ve Yönetişim, diğer alanlara göre sosyal etki açısından daha önce. Raporda incelenen projelerin yüzde 81’i ya zaten etki yaratıyor ya da bu etkiyi oluşturma yolunda çalışmalar tamamlanmak üzere.

Toplam 82 sayfalık rapor, çeşitli örnek uygulamalar ve karşılaşılan zorluklarla devam ediyor. Blockchain’in sosyal etkisi hakkında hazırlanmış en kapsamlı çalışmalardan biri olan rapora bu linkten ulaşabilirsiniz.