Dünya Ekonomik Forumu ile Bain & Company tarafından yayımlanan yeni rapora göre, gelişmekte olan ülkelerdeki KOBİ’lere daha kolay finansman sağlayan Blockchain, bu yolla küresel ticari finansmandaki 1,5 trilyon dolarlık arz-talep boşluğunu doldurabilir.

Araştırmanın sonuçlarına göre, altyapılarını Blockchain’e taşıyan küresel şirketler, şu an erişemedikleri bir pazar kitlesine ulaşarak fazladan 1 trilyon dolara kadar ticari finansman hacmi meydana getirebilir. Asla Kalkınma Bankası’nın hesaplamalarına göre, küresel ticari finansmanda talebin karşılanamaması nedeniyle ortaya çıkan açık 1,5 trilyon dolara ulaşmış durumda. Bu açığın 2025 yılına gelindiğinde 2,4 trilyon dolara yükselmesi bekleniyor.

Mevcut düzende, işini büyütmek isteyen küçük ve orta ölçekli işletmeler, kredi notları düşük olduğu için veya diğer sebeplerle ihtiyaç duydukları krediye erişmekte güçlük çekiyor. Araştırmaya göre ticari finansman açığının trilyon dolar seviyesine ulaşması temelde bu sebepten kaynaklanıyor. Dağıtık defter teknolojileri sayesinde işletme bilgilerinin finansal kuruluşlar arasında paylaşılması kolaylaşıyor. Böylelikle KOBİ’lerin güvenilirliği daha net tespit edilebiliyor. Araştırmacılar, Blockchain’in daha yaygın biçimde kullanılması durumunda ihtiyaç duyulan ticari finansmanın 1 trilyon dolarının karşılanabileceğini savunuyor.

Blockchain ile kredi risklerinin en aza indirilerek, komisyon ücretlerinin düşürülebileceğini belirten uzmanlar, “Böylesi bir uygulamadan en çok fayda sağlayacak kişiler, gelişmekte olan pazardaki KOBİ’ler olacaktır.” diye ekliyor. Araştırmacılar ayrıca, Blockchain tabanlı ticaret finansmanı sisteminin, bahsi geçen açığın yüzde 7’sini (105 milyar dolar) oluşturan Asya ekonomileri için özellikle yararlı olacağını ve tedarik zincirlerindeki küresel belge tabanlı işlemlerin yüzde 75’ini karşılayacağını ekledi.

Raporun detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.