SAP, ABD’deki düzenlemelere uygun olarak, müşterilerinin ilaç verilerini güvenli bir şekilde paylaşmaları için Chronicled ile bir iş ortaklığı kuruyor. 

Chronicled tarafından geliştirilen MediLedger platformu, bu yılın başlarında Temmuz ayında hizmete girmişti. Geliştirilen bu blockchain platformu, paydaşlarının reçeteli ilaçların orijinalliğini kontrol etmelerini ve onaylamalarını sağlamak için açık standart bir blockchain kayıt sistemi ve eşler arası şifreli mesajlaşma yapısı sunuyor.

ABD ilaç tedarik zinciri güvenlik yasasına (DSCSA) uygun olarak tasarlanan bu çözüm, ilaçların seri numaraları ile takip edilmesini gerektiriyor ve ilerleyen aşamalarda ilaçların tedarik zincirindeki çeşitli aşamalardaki süreçlerinin de kayıt altına alınmasını ve takip edilmesini zorunlu hale getiriyor. Chronicled tarafından geliştirilen blockchain platformu bu yasal gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlanmış.

MediLedger platformu şu anda Pfizer, Gilead ve Genentech gibi firmalar tarafından kullanılıyor. Şirketin kanal yöneticisi Pablo Medina, “Dağıtım zincirindeki paydaşlar arasındaki iletişimi sağlayan bu platform, DSCSA ile birlikte çalışabilirlik yolunda atılan ilk adım” ifadelerini kullanıyor.

SAP ise küresel ölçekte kurumsal yazılım çözümleri sağlayan bir firma. Firmanın çözümlerini pek çok ilaç firması da kullanıyor ve bu firmaların ABD’de DSCSA’nin düzenlemelerine uyumlu hale gelmesi gerekiyor. SAP bu süreci kolaylaştırmak için Chronicled ile bir işbirliği yaptığını açıkladı. SAP’nin ilaç tedarik zincirinde işbirliğini kolaylaştırmak için tasarlanan genel bir bulut ağı olan “Yaşam Bilimleri için Bilgi İşbirliği Merkezi” MedLedger ile entegre hale getirilecek. MediLedger platformu ile entegrasyon sayesinde SAP müşterileri “doğrulama süreçlerini” kolaylıkla gerçekleştirebilecek. Sistemin “potansiyel sahte ürünleri tespit etme kabiliyetini” artırması bekleniyor.

Kaynak: in-Pharma Technologies