Bitcoin ile başlayan sürecin sonunda bitcoin henüz devrimsel bir para birimine dönüşemedi ama teknolojisi olan Blockchain devrimsel özellikler taşıyor ve şimdiden etkileri finans sektörü dahil bütün sektörlerde ve büyük endüstrilerde hissediliyor. 

Gelecekte ise bu teknolojinin etkisi daha büyük ve daha kalıcı olacak. Bir çok devlet, şirket ve girişim şimdiden Blockchain tarafından değişikliğe uğrayacak yeni ekosistemde var olmak için yarış halindeler ve hepsinin ortak amacı dünyayı değiştirmeye aday bu teknolojinin öncüsü olarak anılmak ve Blockchain’den mümkün olduğunca fazla fayda sağlamak.

Araştırma şirketi ReportLinker’ın bir raporuna göre üretim dünyasında Blockchain etkisi henüz görülmese bile bu pazarın 2020 yılına kadar 30 milyon ABD Doları, 2025 yılına kadar da 566,2 milyon ABD doları olması ve 2020 ile 2025 yılları arasında yıllık% 80 bileşik büyüme hızında büyüyeceği tahmin edilmektedir.

Blockchain’in üretim pazarındaki büyümesini hızlandıran birçok temel faktör arasında işletmeler için blockchain hizmet çözümleri, şeffaflık, güvenilirlik, değiştirilemezlik, bilgiye erişimin demokratikleştirilmesi yer alır. Kuşkusuz Blockchain’in en büyük özelliklerinden kabul edilen karşılıklı güven mekanizmasının tekrar kurulması ve aracıları ortadan kaldırarak iş süreçlerinin basitleştirilmesi ve girişim sermayesi yatırımlarında kolaylık sağlayarak ilk dijital para arzı( ICO) oluşması imkanları sağlar.

Ürün lansmanları, teknolojik gelişmeler, anlaşmalar, işbirlikleri, ortak girişimler ve piyasa oyuncuları tarafından benimsenen uzun vadeli ortaklıklar gibi stratejiler Blockchain piyasasının üretim pazarındaki büyümesini körüklemektedir.

Lojistik ve tedarik zinciri yönetimi uygulamalarının Blockchain için en büyük pazarlardan birisi olacağı tahmin edilmektedir. Blockchain ile beraber şeffaflık, güven, baştan sona bilgi paylaşımı, devlet kurumları, şirketler ve teknoloji firmalarının bir araya gelmesiyle aracıların tedarik zinciri operasyonlardaki varlıklarının azalması beklentisi vardır. Böylelikle Blockchain ağlarında işlemler hızlı, güvenli, aracılara ihtiyaç olmadan ve baştan sona izlenebilir bir hal alırken, özellikle süreçlerde iyileştirme ve evrak işlerinde ciddi bir azalma beklenmektedir. 2017 yılında IBM ve Maersk, lojistikte blockchain uygulamasını test etti ve beraber çalışmalara devam ediyorlar. İki şirket, nakliye taşımalarını izlemek için Blockchain’in tedarik zinciri içinde nasıl kullanılabileceğini ve bilgilere erişmek ile nasıl fayda sağlayabileceğini gösterdi.

Blockchain teknolojisinin yükselişte olduğu yerlerin başında Çin, Hindistan, Avustralya ve Singapur bulunmaktadır. Bu ülkelerde Blockchain’e odaklanan yeni şirket sayısında önemli bir artışa tanıklık ediyor. Buralarda şirketler ve girişimler Blockchain üzerine çalışmaya, beyin fırtınası oluşturmaya ve çeşitli konferanslara katılmaya başlandı. Hızlanan bir şekilde blockchain değerini anlaşılmaya başlandı ve ülkeler hızla bu teknolojiye adapte olmaya çalışıyor.

Avusturalya’da, APAC Blockchain Konferansı, farklı endüstri sektörlerinden 420 katılımcı ve Blockchain’i derinlemesine keşfetmek için Avustralya Dijital Ticaret Birliği (ADCA) tarafından oluşturuldu.

Çin, dünyanın en büyük üretim merkezidir. Üretim sektörünü geliştirmek ve önümüzdeki 10 yıl içinde Çin ekonomisini yenileyerek güçlendirmek için akıllı üretim stratejisi üzerinde aktif olarak çalışmaktadır. Hükümet, inovasyon odaklı gelişmeleri aramak, yeni teknolojileri uygulamak, vakıfları güçlendirmek, yeşil kalkınmayı sürdürmek ve Çin’in üretim modelini nicelikten kalite merkezli hale getirmek için çabalarını ikiye katlamak üzere Made in China 2025 stratejisini uygulamaya yönelik çalışıyor.

İmalat, Singapur’un ekonomisinin yaklaşık beşte birini oluşturuyor ve Singapur Hükümeti, üretimde teknoloji kullanımı adına agresif adımlar atıyor. Singapur’daki şirketler, Endüstri 4.0’a ulaşmaya, robotları, büyük veri, blockchain, artırılmış gerçeklik, nesnelerin interneti, yatay ve dikey sistem entegrasyonu, bulut ve siber güvenlik konularında çalışıyorlar. Singapur Hükümeti, yüz milyarlarca endüstriyel cihazı desteklemek için hızlı, güvenli ve güvenilir bir ağ sağlamak için bilgi teknolojileri altyapısının geliştirilmesi yönünde çalışıyor.

Hint blockchain piyasası, teknolojinin bir sonraki seviyeye geçmesini sağladı. Hükümetin, teknoloji devlerinin ve çoklu platformlardaki yerel girişimlerin artan ilgisiyle, ülkenin blockchain teknolojisinin üssel olarak artışına tanık olunması bekleniyor.

Blockchain ilk etkileri finansal ürün ve hizmetlerde görülmeye başlandıktan sonra artık bütün sektörlere etki etmeye başladı. Blockchain’in gücünü kullanmak için ülkeler bu alanda liderliği alabilmek için kıyasıya rekabet içinde bulunuyor. “Yeni internet” olarak da tanımlanan blockchain imalat endüstrisinde kullanılmaya başlandığında bu sektörün etkilediği satış, pazarlama, lojistik ve tedarik zinciri gibi yapılarda ekosistemin içine dahil edilecektir. Blockchain eskiden Bitcoin ile anılırkeni, şu an dünyayı değiştirecek teknoloji olarak büyük önem veriliyor ve ilgi gösteriliyor.

Ferhat Yalçın

Founder

Tomorrow