Dünya Ekonomik Forumu (WEF), Deloitte ile birlikte blokzinciri teknolojisinin birlikte çalışabilirliği üzerine bir rapor yayınladı.

Rapor blokzinciri teknolojisinde birlikte çalışabilirliğin gerekliliğiyle başlıyor. Genellikle çoğu tedarik zinciri blokzincirinin sigorta ve ticaret finansmanıyla desteklenmesi gerekiyor. Bu nedenle de bu hizmetleri sunan blokzincirleriyle potansiyel olarak birlikte çalışabilir olmalıdırlar.

2020 koronavirüs pandemisi, tedarik zinciri sistemlerindeki zayıflıkları ortaya çıkardı. Küresel kuruluşlar buna (hem kamu hem de özel sektörde) farklı seviyelerde yanıt verebildiler. Bu da ticaret kanallarından güvenilir, doğrulanabilir ve verimli bir şekilde tıbbi malları, malzemeleri vb. izlemek, doğrulamak, finanse etmek ve temizlemek için gereken işbirliğinde bir arıza olduğunu gösterdi.

Bu tür küresel olaylar COVID-19’dan sonra dünyada birbirine bağlı ve birlikte çalışabilir bir tedarik zincirine duyulan ihtiyacı vurguluyor. Genel kanının aksine, bu özel zorluk sadece bir teknoloji sorunu değil, aynı zamanda ekosistem paydaşlarını birbirleriyle işbirliği yapmaya nasıl teşvik ettikleri açısından yönetişim, veri sahipliği ve ticari iş modellerinde de bir sorundur.

Bu nedenle bu rapor, blokzincirinin birlikte çalışabilirliğine bütüncül bir yaklaşım getiriyor.

Dünya Ekonomik Forumu ve Deloitte ile işbirliği içinde yayınlanan bu serideki yedinci White paper’ın odağı, kuruluşların birlikte çalışabilir blokzincirlerinin mevcut durumunu, nüanslarını ve önemini anlamalarına yardımcı oluyor ve gelişimlerini destekleyecek bir karar çerçevesi ortaya koyuyor.

Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

WEF sürdürülebilirlik için blokzinciri platformu kuruyor

KaynakWEF