Dünyanın en yetenekli akademisyenleri, en iyi öğrencileri, en gelişmiş laboratuvarları ve çok güçlü yatırımcılarınız olsa blockchain konusunda neler yapabilirdiniz?

Bu sorunun cevabını bulabileceğimiz birkaç merkezden bir tanesi Kendall Square.

MIT, Harvard Üniversitesi, Boston Üniversitesi, North Eastern Üniversitesi ve onlarca yüksek öğrenim kurumunun çizdiği yayın ortasında kalan 2,5-3 kilometrekarelik alanda, dünyanın önde gelen araştırma laboratuvarları, teknoloji firmaları ve yatırım şirketleri kümelenmiştir.

Kendall Square

1700’lerde tuz bataklığı olan bölge, 1900’lerde endüstriyel tesislerin merkezi oldu. 1960’larda Başkan John F. Kennedy aya gitme hedefini açıklandıktan sonra NASA Görev Kontrol Merkezi’nin Kendall Square bölgesinde kurulması planlandı.

Ancak, başkanın Texas’ta hayatını kaybetmesi ve yerine Texas Senatörü olan Lyndon Johnson’ın geçmesi neticesinde NASA Kontrol Merkezi’nin Houston’da kurulmasına karar verildi.

Bu kararının ardından bölge bir süre işlevsiz kaldı.

1970’lerde Harvard Üniversitesi burayı bir DNA Araştırmaları Merkezi haline getirmek istedi. Ancak belediye başkanının muhalefeti nedeni ile proje başlamadan rafa kalktı.

Proje rafa kalksa da fikir bir kere ortaya çıkmıştı.

1980’lerde genetik araştırmaları ile bilinen Biogen bölgeye taşınma kararı aldı. Biogen’i, Novartis, Genzym gibi diğer biyoteknoloji firmaları izledi. 2000’lere gelindiğinde bölgeye 150’den fazla ilaç ve bilgi teknolojisi firması yerleşti.

Kendall Square 1980-2019 arası gelişimi. Kaynak: Sasaki

Kendall Square Association, bölgede yaşanan gelişmeleri “Gelecekten daha fazlasını, aynı kaldırımları paylaşıyoruz” sloganı ile özetledi.

Üniversite kampüsleri dışında bir inovasyon kampüsü

Bölge şimdi de blockchain için aynı kaldırımları paylaşanları bir araya getiriyor.

Aşağıdaki tabloda Kendall Square bölgesinde merkezi bulunan firmaların bazılarının blockchain projeleri listelenmiştir.

Kendall Square Bölgesi Bazı firmalar ve blockchain Projeleri

Kendall Square bölgesinde yaşananlar aynı zamanda, teknoloji, inovasyon ve yatırım konularında uzmanlaşmış firmaların blockchain konusundaki yaklaşımlarını izleyebilmemiz için bir imkân sunuyor.

Örneğin Microsoft CEO’su Satya Nadella bir toplantıda daha SQL konusunda SAP ile yaptıkları çalışmalarını bugün blockchain ile R3 platformu ile yapmak istediklerine benzetmiştir.

Bir başka örnek, tüm web trafiğinin %15 ile %30 içeriğinin sunumunu yapan Akamai, Mitsubishi UFJ ile 2020 yılında Japonya’da hayata geçmesi planlanan bir blockchain ödeme platformu üzerinde çalışıyor.

İlaç sektöründe Amgen, IEEE bünyesinde diğer ilaç firmaları ile test prosedürlerini blockchain ile yapılabilir hale getirmeye çalışıyor. Örnekler arttırılabilir…

Kendal Square örneği blockchain kültürünün dijital kümelenme kültürünü de güçlendirdiğine iyi bir örnektir. Blockchain teknolojilerinin yapısı gereği çok paydaşlı sistemlerin tasarım süreci başlamıştır. Organizasyonlar sadece kendi iç süreçlerinde iyileştirmelere yapma döneminden bir adım öteye geçmektedir.

Bu çalışmalar sadece büyük firmaların değil aynı zamanda startupların da iş yapma tarzlarını etkilemektedir.

Amazon ve Kaleido ya da Nokia ve Steamr örneklerinde olduğu gibi, blockchain büyük bir organizasyon içerisine yeni bir firma katılımının standartlarını da değiştirmektedir. Bir satın alma yerine bir paydaş olarak katılımın standartları oluşmaktadır.

Pazardaki büyük oyuncuların birbiri ardına bölgede yer alması ve benzer ekosistem yapılarını desteklemesi, “çok paydaşlı iş yapma kültürünün” daha da yaygınlaşacağının habercisidir.

“Aynı kaldırımı paylaşanların” blockchain konusunda neler yapacaklarını hep birlikte izleyeceğiz.

İsviçre Crypto Valley Association üyesi, elektrik mühendisi (MBA), Honeywell, Siemens, Artesis, Tyco ve Pentair firmalarında yöneticilik yaptı. "Blockchain ekosistemleri" ve "kurumsal blockchain yatırımları " konularında çalışmalar yapıyor.