Blockchain teknolojisine yapılan yatırımların yükselmesi ile birlikte, bu teknolojinin önümüzdeki yıllarda birçok farklı endüstride önemli bir güç olması bekleniyor.

Halen gelişmekte olan Blockchain’in, kurumsal iş stratejilerine etkin bir biçimde dahil olması, verimliliği yükseltirken, bir yandan da maliyetlerin düşürülmesine yardımcı olacak. IHS Markit’e göre, Blockchain’in iş dünyası için değeri 2030’da 2 trilyon dolara (bu rakam 2017’de 2,5 milyar dolardı) yükselecek.

Blockchain henüz yolun başında olmasına rağmen, birçok sektör için dönüştürücü etkisini göstermeye başladı. IHS Markit raporunda, Blockchain’in en verimli olabileceği alanlar listelendi.

1- Finans

Blockchain’in en etkili olduğu alan olan finans sektöründe, FinTech dahil olmak üzere, sınır ötesi ödemeler, hisse ticareti, menkul değerler ve daha birçok alanda bu teknoloji kullanılacak. Tüm dünyadaki borsaların piyasa değeri 73 trilyon dolara eşit olduğu için, küçük maliyet tasarrufları ve verimlilik artışları bile, Blockchain teknolojisini kullanmaya karar veren şirketler ve endüstriler için önemli bir iş değeri anlamına geliyor.

2 – Tedarik zinciri ve lojistik

Blockchain teknolojisinin tedarik zinciri ve lojistik endüstrisine entegre olmasıyla, önemli ölçüde iyileştirmeler bekleniyor. Dünya Ticaret Örgütü, tedarik zincirindeki engellerin azaltılmasının küresel gayri safi yurt içi hasılayı yüzde 5 oranında artırabileceğini ve toplam ticaret hacmini yüzde 15 artıracağını öngörüyor.

3 – Kimlik yönetimi

Kimlik yönetimi öncelikli bir sektör olmasa da, birçok önemli endüstride kilit rol oynuyor. Hizmete giren Blockchain projelerinin sayısındaki artışla, kimlik yönetimi sektöründeki iş değerinin 2030 yılına kadar 200 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.

Bu alanda en büyük örneklerden biri olan ID2020 girişimi, sayıları 1.1 milyara ulaşan ve resmi kimlikleri olmadan yaşamak zorunda kalan insanlar için, Blockchain teknolojisini ön plana çıkarmaya ve desteklemeye devam ediyor.

4 – Perakende ve E-ticaret

Perakende ve E-ticaret sektörlerinde Blockchain teknolojisinin özellikle ticari promosyonlar, merkezi olmayan pazar yerleri, ödemeler, akıllı sözleşmeler, tedarik zincirleri ve diğer ilgili uygulamalarda kullanılması bekleniyor. Bu sektörlerde hizmete açılan Blockchain projelerinin sayısındaki artışla, 2030 yılına kadar iş değerinin 164 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.

5 – Sağlık hizmetleri

Amerika’da her yıl sahte ilaçlar yüzünden ilaç şirketleri 200 milyar dolardan fazla zarar ediyor. Blockchain ise bu kayıpları en aza indirmeye yardımcı olabilir. Sahte ilaçların önüne geçilmesinin yanı sıra, tıbbi veri yönetimi, ilaç geliştirme, hak talebi ve faturalama yönetimi gibi alanlarda Blockchain’den faydalanılmasıyla, 2030 yılına kadar iş değerinin 134 milyar dolara ulaşması tahmin ediliyor.