Gartner’ın yayınladığı bir rapora göre blokzinciri teknolojisi IoT kullanan şirketler arasında oldukça popüler bir hale gelecek. 

500 ABD’li şirkete yönelik yapılan ankete göre aktif olarak IoT’yi kullanan şirketlerin yüzde 75’i halihazırda blokzinciri teknolojisini kullanıyor ya da 2020’nin sonuna kadar uygulamayı planlıyor. Katılımcıların sadece yüzde 10’u blokzincirini uygulama planlarının olmadığını söylüyor.

Gartner’ın yayınladığı 2019 Beklenti Döngüsü araştırmasına göre blokzinciri teknolojisi olgunlaşıyor ve ciddi kullanım senaryoları ortaya çıkmaya başlıyor. Araştırma şirketi blokzinciri ve IoT’nin birlikte kullanım senaryolarının giderek artacağını öngörüyor.

Blokzinciri ve IoT birbirini tamamlayıcı olarak görülüyor. Otomasyon için kullanılan bu teknolojiler her zaman bir ağın parçası olarak çalışır. Bu nedenle üretilen yeni veri türlerinin güvenceye alınması gerekir. Blokzinciri de bu konuda etkili çözümler sunuyor. Ankete katılanların yüzde 63’ü de blokzinciri ve IoT’yi birleştirmenin en büyük avantajının çok partili işlemlerde veri güvenliğini artırması olduğunu söylüyor.

Blokzinciri teknolojisinin benimsenmesine etki eden diğer faktörler arasında ise iş verimliliği ve düşük maliyetler (yüzde 56), artan gelir ve iş fırsatları (yüzde 43) ve daha iyi deneyim (yüzde 37) bulunuyor.

Blokzinciri ve IoT arasındaki artan etkileşime karşın Gartner, bu teknolojilerin olgunluğa erişmesi için 5 ila 10 yıla ihtiyaç olduğunu söylüyor. Bu öngörü şirketin yayınladığı 2019 Beklenti Döngüsü’ne de uygun.

KaynakLedger Insights