Minespider madencilerin ve tesislerin, maden üretim süreciyle ilgili verileri izlemelerine yardımcı olmak adına OreSource adlı blokzinciri tabanlı bir araç geliştirmek için Ruandalı kalay üreticisi LuNa Smelter ve Google ile ortaklık kurdu.

Platform, Avrupalı ​​kalay ithalatçıları için yeni AB yönetmeliğine uyum sağlayacak.Google ise bu ortaklığa kendi sorumlu olduğu tedarik zinciri için katılıyor.

Kalay ihtilaflı bir mineral. Siyasi olarak istikrarsız bölgelerde yapılan ticareti, silahlı grupları finanse etmek ve hükümetin yolsuzluğunu desteklemek için kullanılabiliyor. Yeni AB yönetmeliği ise kalay ve diğer ihtilaflı mineral ithalatçılarının OECD tarafından belirlenen ve aynı zamanda maden ticaretinin insan hakları ihlali uygulamalarını finanse etmesini önlemeye yardımcı olan sorumlu kaynak kullanımı standartlarını karşılamasını sağlamayı amaçlıyor. Yönetmelik, tedarik zincirindeki AB şirketlerinin, yönetmelik kapsamındaki mineralleri yalnızca sorumlu ve ihtilafsız kaynaklardan ithal etmesini gerektiriyor.

2021 Ocak ayında yürürlüğe girmesi gereken yeni düzenleme, 600-1000 AB ithalatçısına doğrudan uygulanacak ve dolaylı olarak ilave 500 kalay, tantal, tungsten ve altın izabe tesisini ve rafinerisini etkileyecek.

Yeni yasalara uymak için AB, maden ithalatçıları tarafından takip edilmesi gereken beş aşamalı bir durum tespiti sistemi uygulayacak. OreSource ise ithalatçıların, sistemin gereksinimlerine uyumunu kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Platform aracılığıyla izabe sahipleri, ilgili verileri dijital bir blokzinciri sertifikasına yükleyebilecek. Sertifikalardaki bilgilere erişimi sağlayan bir QR kodu maden sevkiyatlarına veya faturalarına eklendi. Bu QR kodu ile ithalatçılar, AB yönetmeliğine uymak için gereken tüm verileri doğrulayabilecek.

Google, OreSource’un ithalatçı ve üretici gereksinimlerine uygun olmasını sağlamak için sektör uzmanlığını sunacak. Google daha önce, kalay tedarik zincirinde bir uçtan-uca mineral izlenebilirlik konsorsiyumunda Minespider ile çalışmıştı. Proje resmi olarak 2019 yılında Cisco, SGS, Volkswagen ve Perulu madencilik şirketi Minsur ile ortak olarak başladı ve başarısı nedeniyle Minespider yeni üyeler dahil etmeyi planlıyor. Proje, Google’ın 2019 Sorumlu Tedarik Zinciri Raporunda da yer almıştı.

Renault tedarik zincirini geliştirmek için blokzincirine yöneldi

KaynakLedgerInsights