Dünya Ekonomik Forumu (WEF) blokzinciri teknolojisinin, sürdürülebilir dijital finansmanın temel bir unsurunu temsil ettiğini düşünüyor.

WEF’in yayınladığı yeni bir raporda UBS yöneticisi Karin Oertli, dijital finansmanın temel taşları olarak yapay zeka, mobil platformlar ve Nesnelerin İnterneti ile birlikte blokzinciri teknolojisini de listeliyor. Bu teknolojiler çevresel, sosyal ve yönetişim çerçeveleriyle birleştirildiğinde hükümetlerin ve şirketlerin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olabilir.

Oertli’nin konuya yönelik kullandığı ifadeler şu şekilde: “Sürdürülebilir dijital finansmanın, bu sermayenin inovasyonu teşvik etmek için verimli bir şekilde kanalize edilmesinde önemli bir rol oynayacağına inanıyoruz. Aynı zamanda sürdürülebilir, düşük karbonlu bir ekonomiye geçişi de destekliyor.

Oertli’nin yorumları, blokzincirini “sürdürülebilir finans ve karbon azaltımı için dijital etkinleştirici” olarak lanse eden Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün önceki araştırmalarıyla tutarlı. OECD bununla ilgili olarak: “Blokzinciri ve diğer DLT’nin temel özellikleri daha derin teknolojik entegrasyon, standardizasyon ve yeni iş modellerinin olasılığını sağlayabilir.” ifadelerini kullanmıştı.

Yıllık karbondioksit emisyonları küresel ölçekte artmaya devam etse de, Batı ülkeleri karbon ayak izlerini zirve seviyelerine göre düşürmüş görünüyor. Avrupa’nın CO2 emisyonları, önümüzdeki on yılda düşmeden önce 1990’ların başında zirve yaptı. ABD, küresel mali krizden hemen önce 2007’de zirveyi görmüştü.

OECD ve WEF gibi kuruluşlar, blokzinciri teknolojisinin şeffaflık, veri denetlenebilirliği, süreç verimliliği ve otomasyonun temel yönlerinden yararlanarak “sürdürülebilir altyapı sağlamak için gereken sistemik değişiklikleri yönlendirebileceğini düşünüyor.

WEF sürdürülebilirlik için blokzinciri platformu kuruyor

KaynakCointelegraph